U julskoj Stripoteci čeka vas:

XIII Misterija – Kalvin Vaks: Laži, spletke, pa čak i ubistva… ništa nije strano Kalvinu Vaksu, broju II u zaveri, čijim se usponom bavi novo poglavlje serijala XIII Misterija!

Plus, Raka Rakara, sa otužnim mrtvima… i Valerijan kakvog još niste videli.